Vad gör vi?

Vi gör det mesta som handlar om företags administration. Och det vi inte gör själva hittar vi någon som gör åt oss.
Vi svarar på alla frågor som rör ekonomi och administration. Och vi tar itu med allt du behöver hjälp med.

Till exempel:

  • Frågor från Skattemyndigheten
  • Företagsvärderingar
  • Kreditupplysningar
  • Momsredovisning
  • Långsamma betalare
  • Revisorer
  • FORA’s blanketter
  • Anställningsavtal
  • Lönehantering och kontrolluppgifter

Hela idén är att du bara gör det du vill och kan göra. Vi tar hand om resten. Vi vet hur verkligheten ser ut. Och ingen som kommer till oss ska behöva känna sig dum om papperna inte är i så bra ordning som de borde. Det är det vi är till för att hjälpa till med.

Att vi gör löpande bokföring och bokslut säger sig själv. Vissa kunder gör mer själv och andra mindre.

Dessutom sköter vi löneutbetalning åt en hel del kunder. När vi sköter lönerna så minskar kostnaden för bokföring och kontrolluppgifter och tiden för uppbörden. Summan är att det ofta blir i praktiken gratis! Dessutom har du kolla på att semestrar, Fora, sjuklöner och annat sköts helt enligt boken.

En annan sak vi gör åt många är fakturabetalning. Samma sak gäller här. När vi bokar in en faktura så är det bara en extra sak som ska in – betalningsdag. Du slipper en hel del arbete och vinner tid till mycket låg kostnad.

Att ge råd i olika frågor säger de flesta att de gör. Men vi är ganska konkreta när vi arbetar. Det är så våra kunder vill ha det. Vi kan din verksamhet och vi pratar samma språk som våra du. Vi kan hjälpa dig att välja mellan leasing och lån. Lön eller aktieutdelning. Att anställa någon eller att hyra in någon med F-skatt.

Ska du bilda ett bolag till, eller utöka verksamheten i det du har? Är det dags att gå från HB till AB? Eller tvärtom?

Dessutom är vi bra på generationsskiften. Inte minst när det gäller jordbruk. Och vi kan hur man navigerar i EU-bidragens djungler…

Vi har också ett bra nätverk med andra företag som vi arbetar med så gott som varje dag. Revisorer, inkasso, jurister, bolagsbildare, företagskonsulter…

Som sagt var. Vi gör allt det där som det ska vara ordning på . Och vi håller reda på precis så mycket som du vill ha hjälp med.

Vad kostar det?

När vi kommit fram till vad ditt företag behöver hjälp med ger vi gärna en kalkyl på en fast månadskostnad. Efter några månader (när vi jobbat tillsammans ett tag) reviderar vi den beroende på vad vi och du lärt oss under tiden.

Fasta kostnader är ofta enkelt och bra för alla parter. Men vi har också många kunder som valt en löpande debitering.